Українська Національна Сузукі Асоціація

Громадська організація “Українська Національна Сузукі Асоціація” (УНСА) офіційно почала свою діяльність в 2021 році.

УНСА є ланкою Європейської Сузукі Асоціації (The European Suzuki Association – ESA).

Основною метою діяльності Організації є розповсюдження та поширення філософії та педагогічного методу доктора Шинічі Сузукі в Україні, як теорії так і практики, подальше просування освітніх цілей та методів, встановлених доктором Шинічі Сузукі.

Напрями діяльності Організації:

 • захист та реалізація інтересів, цивільних, економічних, екологічних, соціальних і культурних та інших прав членів Організації та громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України;
 • сприяння та захист торгової марки Сузукі, як визначено в «Іменній Угоді про суб-ліцензування» із ESA;
 • впровадження, настільки повно, наскільки дозволять ресурси Організації, усі положенні Іменної угоди, в тому числі особливо захисту імені Сузукі в сфері музичної освіти та педагогіки;
 • сприяння підтримці контактів та обмін інформацією із ESA та із сестринськими асоціаціями/організаціями в інших країнах;
 • організації майстер-класів (семінарів) для учнів та їхніх батьків, що навчаються за методом Сузукі;
 • організації зустрічей, тренінгів (курсів) для вчителів;
 • проведення навчання вчителів методу Сузукі;
 • організація заходів та проведення різного роду тренінгів спрямованих на підвищення кваліфікації вчителів за методом Сузукі;
 • розповсюджувати позитивний імідж методу Сузукі в публічному просторі;
 • сприяння надання інформації зацікавленим особам;
 • залучення тих, хто підтримуватиме організацію та приватних донорів;
 • проведення освітніх, просвітницьких, культурних та інших заходів, пов’язаних зі статутною діяльністю Організації та направлених на підвищення компетентності та професіоналізму її членів;
 • організація та реалізація спортивних, фізкультурно-оздоровчих та інших не заборонених законодавством заходів з розвитку, пропагування та популяризації здорового способу життя;
 • участь та допомога в організації навчально-тренувальних, спеціалізованих спортивних, оздоровчих та інших занять, направлених на фізичний розвиток людини;
 • співпраця з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян тощо;
 • представництво членів Організації та громадян України, іноземців, осіб без громадянства перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування, у різноманітних громадських інституціях, установах та підприємствах;
 • всебічна підтримка членів Організації та громадян України, іноземців, осіб без громадянства;
 • отримання та розподіл гуманітарної допомоги, для реалізації мети та напрямів діяльності Організації;
 • участь в конкурсах на отримання грандів, що сприяють досягненню статутної мети (цілей) Організації;
 • сприяння розвитку міжнародного співробітництва з подібними Організаціями як в Україні так і за її межами;
 • організація та проведення ярмарок, конференцій, круглих столів, зустрічей, прес-конференцій, брифінгів, акцій, тренінгів, семінарів та інших заходів, необхідних для досягнення статутних мети та завдань;
 • проведення мирних масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій);
 • через засоби масової інформації у встановленому чинним законодавством України порядку інформування громадськості про діяльність Організації, привернення уваги громадськості до негативних явищ та/або проблем в суспільстві;
 • без мети одержання прибутку: здійснення видавничої діяльність, виготовлення, видавництво і розповсюдження книг, брошур, інших інформаційних матеріалів, що висвітлюють діяльність Організації, у відповідності до законодавства України.

Статут УНСА

Рада Організації

Наталія Коптєнкова – Голова Ради Організації

Ольга Биканова – Заступниця Голови Ради Організації

Олеся Пупіна – Членкиня Ради Організації

Софія Федорович – Членкиня Ради Організації

Світлана Селіверстова – Членкиня Ради Організації

Інші члени Ради Організації:

Людмила Басовська

Ольга Тараненко

Маргарита Крук

Ганна Васюткевич (адміністратор)

Ольга Шимова (секретар)

Напишите нам